Nepavyko gauti paramos iš fondų, tačiau pradėjome parapijos bendruomenės namų remontą. Pirmame etape tikimės apšiltinti pastatą: pamatus, sienas. Pakeisti langus, duris. Naujai pakloti grindis, įvesti šildymą, vandentiekį, kanalizaciją, naują elektros instaliaciją, išglaistyti sienas ir jas nudažyti. Pradžiai pinigų turime, bet tikiuosi Jūsų prisidėjimo bei rėmėjų dosnumo.
Šv. Juozapai, padėk mums!
klebonas

Pradėjome bendruomenės namų remontą