Pranas Lukoševičius, 85 m. iš Sobuvos k.,

Aleksas Basevičius, 92 m. iš Padrieziškių k.,

Ona Krasauskienė, 89 m. iš Jiezno,

Domicelė Judickienė, 78 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (kovas)