Priėmė krikštą

Gerda Beatričė Antanaitytė.

Tenušviečia Jos gyvenimą Kristus!

 

Mūsų mirusieji

Alfonsas Klimašauskas, 90 m. iš Kisieliškių k.,

Jonas Butkevičius, 64 m. iš Šilinių k.,

Lina Žigaitė, 32 m. iš Jiezno,

Veronika Matusevičienė, 78 m. iš Jiezno,

Rimutė Stankevičienė, 64 m. iš Kauno,

Vincas Andrulevičius, 82 m. iš Kašonių k.,

Ona Karalienė, 77 m. iš Jiezno.

Amžinoji šviesa Jiems tešviečia, Viešpatie! 

Sakramentinis gyvenimas (sausis)